fredag den 21. oktober 2011

Teknologiske knivtyper/Различные технологические типы ножей/Technological Knife Types

På grundlag af metallurgiske analyser af 62 danske jernknive kan der defineres seks teknologiske knivtyper: seks forskellige måder smeden kunne fremstille en jernkniv på. Typerne antages at være delvis funktionsspecifikke og deres anvendelse i tid og rum varierer. Type I: Kniv smedet af et eller flere stykker jern med et kulstofindhold på under 0,35 %.
Type II: Kniv smedet af to eller flere stykker jern med et kulstofindhold på under 0,35 %. Svejsesømmen er bevidst lagt i knivens midterlinie.
Type III: Kniv smedet af en eller flere stykker jern med et kulstofindhold på over 0,35 %.
Type IV: Kniv smedet af tre eller flere stykker jern. Den eller de midterste stykker jern indeholder mere end 0,35 % kulstof. De yderste stykker jern indeholder under 0,35 % kulstof.
Type V: Kniv smedet af tre eller flere stykker jern. Den eller de midterste stykker jern indeholder mere 0,35 % kulstof og er ikke ført igennem til knivens ryg. De yderste stykker jern indeholder under 0,35 % kulstof.
Type VI: Kniv smedet af to eller flere stykker jern, hvor knivæggen er et stykke jern med over 0,35 % kulstof. Den, eller de øvrige stykker jern, har et kulstofindhold på under 0,35 %.

На основе металлургических исследований 62 датских железных ножей можно выявить шесть технологических типов, то есть шесть различных способов, с помощью которых кузнец мог изготовить железный нож. Они менялись с течением времени и от места к месту.
Тип I: Нож, сделанный из одной или более частей железа с содержанием углерода ниже 0,35 %.
Тип II: Нож, сделанный из двух или более частей железа с содержанием углерода ниже, чем 0,35 %. Сварочный шов преднамеренно помещен точно вдоль по геометрической оси ножа.
Тип III: Нож, сделанный из одной или более частей железа с содержанием углерода выше чем 0,35 %.
Тип IV: Нож, сделанный из трех или более частей железа. Средняя часть или части железа содержат углерод в количестве более 0,35 %. Железо, из которого сделаны внешние части ножа, содержит менее 0,35 % углерода.
Тип V: Нож, сделанный из трех или более частей железа. Средняя часть или части железа содержат более 0,35 % углерода и не доходят до задней части ножа. Боковые части содержат менее 0,35 % углерода.
Тип VI: Нож, сделанный из двух или более частей железа, где край ножа изготовлен из железа с содержанием углерода более 0,35 %. Другие части железа имеют содержание углерода ниже 0,35 %.


On the basis of metallurgical analyses of 62 Danish iron knives one can define six Technological Knife Types: six different ways in which the smith could produce an iron knife. The usage in time and space varies.
Type I: Knife forged from one or more pieces of iron with carbon content lower than 0.35 %
Type II: Knife forged from two or more pieces of iron with carbon content lower than 0.35 %. The weld was deliberately placed along the centre line of the knife
Type III: Knife forged from one or more pieces of iron with carbon content higher than 0.35 %
Type IV: Knife forged from three or more pieces of iron. The middle piece or pieces of iron contained more than 0.35 % carbon. The outermost pieces of iron contained less than 0.35 % carbon.
Type V: Knife forged from three or more pieces of iron. The middle piece or pieces of iron contained more than 0.35 % carbon and were not extended through to the back of the knife. The outermost pieces of iron contained less than 0.35 % carbon.
Type VI:  Knife forged from two or more pieces of iron where the knife edge is a piece of iron with more than 0.35 % carbon. This or the other pieces of iron had carbon content lower than 0.35 %

Ingen kommentarer:

Send en kommentar