torsdag den 2. februar 2012

Midtjysk Jern - Midtjysk Magt

Midtjysk Jern - Midtjysk Magt var titlen på et foredrag på Herning Museum 31. januar 2012, hvor jeg forsøgte at besvare spørgsmålene:
(Myremalms)jernalder i Midtjylland - hvor, hvornår og hvorlænge?
Hvordan fremstillede man jern?
Hvem fremstillede jernet?

og i anden del af foredraget tog jeg tilhørerne med på en rejse ind i selve jernet og spurgte:
Er der forskel på jern?
Er der forskel på den måde jernaldersmedene brugte jernet på?
Først var der foredrag - (foto: Ole Jørgensen)
......for temmelig mange mennesker - (foto: Ole Jørgensen)

-  og så blev det gamle jern studeret nøjere
(foto: Ole Jørgensen)

Jeg brugte - som altid - lejligheden til at argumentere for, at vi får øjnene op for mangfoldigheden i den danske jernproduktion (- og i smedningen). For selv om nogle smeltemestre uden tvivl har været det, som vi i dag ville kalde professionelle, så har der også været bønder i familiebrug, der udvandt jern som husflid.
Og de har alle haft gode kår i Midtjylland. Blandt andet fordi de har kunnet producere en helt speciel slags jern - fosforjern - og dén jernkvalitet kan have været en ganske efterspurgt vare.
Det må havde givet bønderne i Midtjylland både anseelse og magt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar