fredag den 10. februar 2012

Sjællandsk myremalm med højt indhold af jernoxid

Myremalm fra SEAS/Kontek EL (NÆM 1994:100)
I 1994 prøvegravede Næstved Museum lokaliteten SEAS/Kontek EL, hvor de fandt spor af en jernalderboplads med flere indikationer på jernhåndtering. Fra udgravningen blev der hjemtaget flere klumper af myremalm og slagge.
To af disse klumper myremalm (på hhv. 48 og 125 g) er nu analyseret. De indeholder i gennemsnit hhv. 77,8 og 78,2 % FeO, hvilket gør malmen særdeles velegnet til jernudvinding. Den indeholder også - som den sjællandske myremalm ofte gør: (i gennemsnit) 3,0 % fosforoxid, 2,0 % aluminiumoxid og 0,2 % kaliumoxid.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar