søndag den 8. april 2012

HAF j.nr. 46/94 Forsøg med rensning og smedning af luppejern

Forsøget i 1994 varerede i alt 22 dage (perioden mellem 26. maj og 31. august) og deltagerne varArne Jouttijärvi, Michael Nielsen, Henriette Lyngstrøm, Jens Christiansen, Patrice de Rijk samt Mathijs van Nie (observatør).

Baggrunden for forsøget:
Forsøgets overordnede formål var at supplere teoretiske studier af forhistoriske oldsager med praktiske iagttagelser, at vurdere enkle smedeprocesser, uddybe kendskabet til fortidens jernteknologi, nuancere tidligere udbytteberegninger samt viderebearbejde materiale fra jernudvindingseksperimenter udført på Historisk-Arkæologisk forsøgscenter.
Ved forsøget blev fire jernsvampe renset til barrejern. Barrernes vægt udgjorde henholdsvis 15,0, 37,4, 15,7 og 0,7 % af jernsvampene vægt. Til rensning af 6,7 kg jernsvamp til 1,0 kg barrejern blev anvendt 20 kg trækul ved 82 gange varme efterfulgt af 789 slag med 2 kg smedehammer. Rensningen kan udføres på to timer af én mand. Desuden blev der smedet en række kopier af knive fra ældre jernalder og af et sæt stigbøjler fra vikingetid.
Forsøget blev gennemført på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre, mens de efterfølgende analyser udførtes af Arne Jouttijärvi på Danmarks Tekniske Universitet, Institut for metallære.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar