lørdag den 7. april 2012

HAF j.nr. 51/93 Germanertidens jernknive – fra luppe til kniv. Forsøgets resultater.

Resultater:Affald fra bearbejdning af jern er forskelligt fra 1) fra malm til jernsvamp – 2) fra jernsvamp til jernbarre og 3) fra barre til kniv.
Jernet bliver ved rensning og smedning gradvist mere homogent: slaggeindeslutningerne bliver først båndformede (”piled” eller ”banded structures”), så korte striber og forsvinder til sidst. Affaldet bliver mere sparsomt, mere magnetisk, mindre slaggeholdigt og overfladen på hammerskæl og svejsekugler helt jævnt.
Den kemiske sammensætning i slaggeindeslutningerne ændres ikke fra jernsvamp til jernbarre eller fra jernbarre til jernredskab, så den kemiske sammensætning af slaggeindeslutningerne i jernsvampen er den samme som i jerngenstanden. Forsøg med udvinding, rensning og smedning med jern fremstillet af myremalm med forskellig proveniens vil kunne få vidtrækkende konsekvenser for aktuel forskning i proveniensbestemmelse af oldtidsjern.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar