lørdag den 17. marts 2012

HAF j.nr. 51/93 Germanertidens jernknive – fra luppe til kniv, rensning af jernsvampen

Rensning af jernsvamp

På forsøgets første dag blev der renset 1.870 g jernsvamp til 503 g barrejern under anvendelse af 9 kg trækul. Vægten af de fremstillede barrer svarer til 27 % af det bearbejdede jernsvamp. Stykke C, F og G blev samlet til en barre på 349 g (Barre 1), mens D ikke lod sig sammensvejse med resten. For at udgå et unødvendigt materialesvind ved yderligere opvarmninger, blev den registreret som en barre på 17 g (Barre 2).
Trækullene i essen blev gennemset efter smedning A-G og der fandtes 100 g løst, magnetisk jern.

Soldning af essens indhold efter
trækul var fjernet
På forsøgets anden dag blev der renset 1.355 g jernsvamp, hvilket resulterede i 203 g barrejern (15 % af jernsvampens vægt). Forbruget af trækul og stenkul blev ikke registreret. De 203 g barrejern (Barre 3) stammer fra det samme stykke jernsvamp, stykke L, hvor barrejernet udgjorde 39 % af jernsvampens vægt. Alle andre stykker jernsvamp smuldrede helt – på trods af en omhyggelig behandling i esse og ambolt.
Efter rensningen af stykkerne H, I, K, M og L måtte det konkluderes, at det ikke var temperaturen, fordelingen af temperaturen i essen, eller trækul/stenkul, der forårsagede de mange vanskeligheder med smuldrende stykker jernsvamp. Det var jernsvampens indhold af jern, der lå for spredt. Samtidig måtte det erkendes, at jernsvampens indhold af smedbart jern lå væsentligt under de 5 kg, der var anslået ved forsøgets begyndelse. Ved smedning af de tunge, stærkt magnetiske stykker jernsvamp, hvor man tydeligt – inden den første varme – kunne se det sammenhængende jern, var der ingen eller kun ganske få problemer med rensningen: efter et par opvarmninger kom der hold på stykket og slaggetabet i esse og på ambolt stod i et rimeligt forhold til barrens vægt. Problemerne meldte sig i den ganske store del af jernsvampen, hvor der ikke var større (over 10 g), sammenhængende jernpartier. Små jernstykker mistedes nemt i essen. Og fik smeden fat på dem, så tabte de hurtigt varme på ambolten.

På forsøgets tredje dag blev der renset et stykke jernsvamp på 413 g, hvilket resulterede i 248 g barrejern (Barre 4), svarede til 60,5 % af jernsvampens vægt.

På forsøgets fjerde dag blev der renset 1.339 g jernsvamp, hvilket resulterede i 6 g barrejern (Barre 5), svarede til 0,4 % af den rensede jernsvamps vægt.

Det blev opgivet at rense 3.200 g jernsvamp.

Resultat af rensningen
Af en jernsvamp på 10.400 g gik 1.843 g tabt ved brydningen og 3.200 kunne ikke umiddelbart bearbejdes.
Ved forsøget blev 4.977 g jernsvamp renset. Til rensningen blev der anvendt 16 kg trækul samt 5 kg stenkul. Arbejdet udgjorde 15 timer for én mand. Resultatet af rensningen var 823 g barrejern fordelt på fem jernbarrer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar