tirsdag den 6. marts 2012

Lejre-forsøgene - en oversigt


Smedning - fra det første forsøg i 1992
Foto: M. Nielsen
En fintælling viste, at jeg ikke har udført ti men 11 forsøg i Lejre. Her er en oversigt.

HAF 05/92: Vikingetidens jernknive, rensning af to jernsvampe, smedning af fem knive.

HAF 51/93: Germanertidens jernknive - fra luppe til kniv, rensning af én jernsvamp og smedning af ti knive blandt andet kopier af knive fundet i Lousgaard, Bækkegaard, Melsted, Kobbeaa, Birkely, Rytterkær, Glasergaard, (smed: Jens Christiansen).

HAF 46/94: Forsøg med rensning og smedning af luppejern rensning af jernsvampe og smedning af 11 knive blandt andet kopier af knive fundet på Lønhøjvej, Vogn, Baggesvognmark, Birket, Idskov og Stengade (smed: Jens Christiansen).

HAF 23/96: Forsøg med forhistorisk jernudvinding, forsøg med tre forskellige ovntyper udvinding i Espevej ovn, slaggegrubeovn og slaggeaftapningovn.


HAF 30/98: Forsøg med smedning af romertidens jernknive smedning af fire knive - kopier af knive fundet i Vendehøj og Farre (smed: Aron Hvid).


HAF 12/00: Guldforhovedforsøget Udvinding af myremalm fra Guldforhoved i slaggeaftapningsovn, rensning af jernsvamp (smed: Jens Christiansen).

HAF 07/01: Dansk jern, tre brændinger (Guldforhoved, Store Dyrehave x 2), rensning af jernsvamp (smed: Aron Hvid).


HAF 09/02:  Forsøg med dansk myremalmsjern 2000-2002, tre brændinger (Bording, Højby x2) smedning af 11 nåle, der blandt andet var kopier af nåle fundet i Schwissel x2, Aarre x3, Grarup, Ris, Måde, Vejle og Vandet skole samt kopi af en fiskekrog fra Århus (smed: Aron Hvid).

HAF 17/08: Forsøg med herkomstbestemmelse af dansk myremalmsjern, tre brændinger (Guldforhoved, Gødsvang og Usserød). Rensning af jernsvamp og smedning af ni knive, der balndt andet var kopier af knive fundet på Løhøjhøjvej x5, Rebild, Dusihøj og Raskmølle-Eistrup (smede: Aron Hvid og Jokum Lind Jensen).

Rensning af jernsvamp - fra det første forsøg i 1992
Foto: M. Nielsen
HAFF 04/09: Ringbrynjer fra danske jernalderkulturer - klipning, trækning og svejsning af myremalmsjern, to brændinger (Rønkilde I og Guldforhoved). Forsøg med bygning af Sønder Holstedovn, trækning af jern til ringe blandt andet som kopier af ringene i Hedegård og Thorsbjerg (smede: Jokum Lind Jensen og Roar Helweg Clod).

HAFF 14/10: Forsøg med jernudvinding og smedning, seks brændinger (Bording x3, Usserød, Asminderød og Hvidhøjgård) rensning af jernsvamp, smedning af saks fra Rosenholmvej og kniv fra Gamst (smed: Markus Hvass).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar