torsdag den 8. marts 2012

HAF j.nr. 5/92 Vikingetidens jernknive

Baggrunden for forsøget
I hver anden dansk jordfæstegrav fra vikingetiden ligger der en kniv. En enægget, kort jernkniv. De éttusinde år i jorden har sjældent bevaret rester af dens skaft og skede, men jernet er der endnu. Forhistoriske jernknive har dog - på trods af deres mangfoldighed - aldrig fristet arkæologerne til en systematisk analyse og ved en overfladisk betragtning synes dette ydmyge hverdagsredskab da heller ikke særligt spændende. Så i magasinerne rundt om på landets museer ligger de nu, som en hidtil helt upåagtet indfaldsvinkel til vikingetidens samfund og kulturhistorie. For der er aldrig udarbejdet en typologi for forhistoriske jernknive i Danmark.
De gravfundne knive kan relateres til begge køn, samtlige aldersgrupper og næsten alle samfundslag. Dermed vil en knivtypologi kunne knytte en del af den restgruppe af grave, der altid bliver ved de traditionelle, kronologisk-stilistiske analyser af vikingetidsgravfelter, til et allerede veldokumenteret materiale. Det må kunne lade sig gøre, at kønsrelatere adskillige fattige eller svagt karakteriserede grave ligesom gravanlæg med kronologisk signifikante knivtyper må kunne dateres præcist. Forsøget Vikingetidens jernknive blev udført, fordi knivene foruden den rent arkæologisk-typologiske værdi rummer et omfattende kildemateriale til belysning af vikingetidens smedeteknik, råstofudnyttelse og jernteknologi. Og ved at kombinere traditionel arkæologi med metallurgiske analyser og smedetekniske iagttagelser vil en typologi kunne underbygges.
Med Vikingetidens jernknive ønskede jeg at kombinere teoretiske studier af jernknive med en praktisk vurdering af smedeprocessen.
Jernsvampene fik jeg overladt af civilingeniør Arne Jouttijärvi, der havde udvundet dem dels i Lejre ved forsøget Jernteknologiske eksperimenter (HAF j.nr. 81/88) dels i forbindelse med en demonstration på museet på Lindholm Høje.
Forsøget blev udført i smedjen i Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre i perioden mellem den 6. og 12. juli 1992.

Også i maj 1992 blev der udvundet jern i Lejre - læg mærke til, hvordan
de besøgende på centeret blev holdt bag en snor. Når vi ikke arbejdede,
stillede vi et skilt op: Forskningsområde - ingen adgang! Det var dengang.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar