fredag den 23. marts 2012

HAF j.nr. 51/93 Germanertidens jernknive – fra luppe til kniv. Knivene fra Kobbeaa grav 3

Den 12. juli 1993 smedede Jens Christiansen kopier af de to knive, der var fundet i graven fra yngre germansk jernalder: Kobbeaa grav 3 (Vedel 1886: Melsted grav 19). Det var en jordfæstegrav - udgravet i 1880'erne af Emil Vedel og Johan Andreas Jørgensen. Graven skal dateres til yngre germansk jernalder, dateret til fase 1 (omkring år 600 e. Kr.). Ved samme begravelse var der nedlagt et 78 cm langt tveægget sværd og et skjold.

Kniv 1993/1, NM C 5280B, er en komplet bevaret, enægget, ret knivblad. Længde 11, 5 cm og maksimal rygtykkelse på 3 mm. Den 3,0 cm lange tange er placeret midt på klingen og klart afsat til begge sider. Tangens tværsnit er smat rektangulært og klingens tværsnit er trekantet. Knivbladet er smedet af et enkelt stykke kulstoffattigt jern, der inden smedningen var samlet af adskillige små stykker jern.
Kniven blev forsøgt smedet af et barrestykke på 42 g. Stykket blev under smedningen opvarmet 13 gange, deraf de to til hetz-temperatur. Én gang blev stykket renset med en stålbørste. Det færdige knivblad vejede 29 g efter slibning, oliehærdning og anløbning. Der blev opsamlet 9 g hammerskæl - heriblandt flere, helt glatte kugler med en diameter på mindre end 1 mm.

Den anden kniv i graven var NM C5280A, der blev smedet som kniv 1993/3. Den blev fundet som et fragmentarisk bevaret knivblad med ret ryg og en mod odden krummet æg. Den 14, 1 cm lange klinge er afbrudt kort før dets od. Kniven er, men din 9,5 cm lange tange, smedet som et knap 25 cm langt redskab. Klingen bredde er maksimalt 3,5 cm og rygtykkelsen maksimalt 5 mm. Tangens tværsnit er smalt rektangulært og klingens tværsnit er jævnt trekantet. Kniven er sandsynligvis smedet ud af et enkelt stykke jern, der forinden er samlet af adskillige mindre stykker. På tangen sad rester af et træskaft. Kniven er fundet tæt sammen med kniv NM C 5280B.
Under strækningen blev stykket opvarmet ni gange. En betydelig slaggeindeslutning, der sad nogenlunde midt på stykket var umulig at arbejde væk. Derfor blev stykket folder én gang ved hetztemperatur. Dette medførte naturligvis et mindre materialetab, men slaggeindeslutningen ville have forringet kniven kvalitet væsentligt. Stykket varmedes nu op ti gange. Det færdige knivblad vejede 80 g efter slibning og oliehærdning. Smedningen varede 25 minutter og der blev samlet 14 g hammerskæl, heriblandt få, glatte svejsekugler med en diameter på omkring 1 mm. Ved hærdningen blev kniven kun varmet op i æggen – for at undgå den skulle trække sig. Kniven er ikke anløbet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar