fredag den 9. marts 2012

HAF j.nr. 5/92 Vikingetidens jernknive - jernsvampen og rensningen af den

Materialet
Ved forsøgene blev der anvendt jern udvundet af myremalm fra Ikast, Danmark. Myremalmen var hentet fra to forskellige lokaliteter i samme område og udvundet ved to forskellige udvindinger, begge ledet af civilingeniør Arne Jouttijärvi.
1. En forholdsvis ren myremalm, der inden udvindingen blev skønnet til at have et indhold af jernoxid på omkring 60 %. Myremalmen blev brugt til et jernudvindingsforsøg på Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre i 1991 (HAF j.nr. 81/88). Arne Jouttijärvi anslog, at den producerede jernsvamp havde et jernindhold på 70 %, hvoraf 15 % formodentlig var fosforjern og 15 % kulstofjern. Et stykke på 1½ kg af denne jernsvamp blev anvendt i forsøgsarbejdet med rensning og smedning.
2. En ganske sandholdig myremalm, der inden udvindingen blev skønnet til at indeholde under 40 % jernoxid. Myremalmen blev brugt til en jernudvindingsdemonstration på Lindholm Høje 1992. Jernudbyttet var beskedent – dog må myremalmen alligevel have haft et indhold på mere end 40 %, da der blev fremstillet en jernsvamp på 4 kg. Hele jernsvampen blev anvendt i forsøgsarbejdet med rensning og smedning.
HAF j.nr. 5/92 Rensning af jernsvamp


Rensningen
Jernsvampens kerne fremstår oftest som en kompakt masse af rent jern, fosforjern og kulstofjern. Uden om kernen sidder større eller mindre områder af ganske porøse jernklumper. Her er jernet blandet med urenheder, hvis indhold kan mindskes eller fjernes ved rensning. Rensningen af jernsvampene blev ved forsøgene foretaget i den samme åbne, sideblæste esse som anvendtes til smedningen. Varmekilden var små bøgetrækul (diameter omkring 3 cm) og der blæstes kontinuerligt – med støvsuger. Til rensningen blev der anvendt 15 arbejdstimer og 25 kg trækul.

A. Rensningsforsøg: 1.500 g jern udvundet i Lejre 1991 (HAF j.nr. 81/88) blev renset og smedet i rektangulær barreform. Barrerne vejede i alt 555 g, således var 945 g gået tabt i form af slagge og jernholdigt, men ikke smedbart materiale.

B. Rensningsforsøg: 4.000 g jern udvundet på Lindholm Høje 1992 blev renset og smedet i rektangulær barreform. Barrerne vejede i alt 1.500 g, således var 2.500 g gået tabt i form af slagge og jernholdigt, men ikke smedbart materiale.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar